dissabte, 9 de març de 2013

provant noves tècniques / testing new techniques

feia temps que duia al cap fer alguna cosa amb aquesta tècnica, i finalment vaig fer aquest coixí.
hacía tiempo que pensaba en hacer alguna cosa con esta técnica, y finalmente confeccioné esta ahmohada.
long time thinking to do something with this technique, finally i made this pillow.