diumenge, 3 de març de 2013

llegir / leer / to read

vaig confeccionar aquesta funda amb un munt de tires que em varen quedar d'una feina anterior i afegint retallets del calaix desastre.... tot s'aprofita.
confeccioné esta funda con unas tiras que me quedaron de una labor anterior y añadiendo retales del cajón desastre...todo se aprovecha.
i make this case with a lot of strips that I got from another work and adding fabric straps from my "disaster drawer".... all is upcycled.
inclou una goma en una de les solapes que a la vegada fa de punt de llibre.
incluye una goma en una de las solapas que a su vez hace de punto de libro.
includes an elastic on flap which is used as a bookmark.

pels mòbils / para móviles / for cells

són fundes divertides i sòbries alhora, no? molt útils!
son fundas divertidas y sobrias a la vez, ¿verdad? ¡muy útiles!
these covers are fun while sober, right? useful!
altres models. les vaig trobar a través de pinterest (folksy.com) i les he fet! una és per a mi, una altra pel meu home, i una altra per a una amiga.
otros modelos. ¡las encontré a través de pinterest (folksy.com) y las he hecho! una para mí, otra para mi marido y otra para una amiga.
other models. i found them through pinterest (folksy.com) and i made! one for me, one for my husband and one for a friend.