diumenge, 23 de gener de 2011

tècnica arrowhead (punta de fletxa)

Una tècnica molt curiosa. Una técnica muy curiosa. An interesting tecnique.
Primer vaig fer una mostra, una estovalla individual. Primero hice una muestra, un mantel individual. First I did a sampler, a placemat.
La part posterior. La trasera. The back.
Les meves nenes treballant. Mis niñas trabajando. My girls working.

Els individuals de l'Antònia acabats, les fotos parlen per sí soles, perfectes! (com tot el que fa).
Los individuales de Antonia acabados, las fotos hablan por sí solas, ¡perfectos! (como todo lo que hace).
Antonia's placemats finished, photos talk for themselves, perfects! (like everything she does).