diumenge, 27 de febrer de 2011

monogràfic: estrella de 8 puntes

Tècnica bloc estrella de 8 puntes. Flying geese star bloc tecnique.
La Montse, coordinats en liles.
Els resultats sempre tenen quelcom que ensenyar-me. Uns exemples:
Los resultados siempre tienen algo que enseñarme. Unos ejemplos:
The results have always something to teach me. Some examples:
El positiu i el negatiu de la M.Jesús, ens ha ensenyat que els estampats grans fan ressaltar l'estrella, mentre que els llisos o estampats petits és millor utilitzar-los com a fons.
El positivo y el negativo de M.Jesús, nos ha enseñado que los estampados grandes resaltan la estrella, mientras que los lisos o estampados pequeños es mejor utilizarlos como fondo.
M.Jesús' possitive and negative, has taught us that large prints emphasize the star, and the smooth or small prints are best used as backgroung.
La Dolors ha fet aquest alegre individual, el passepartout de quadrets emfatitza els blocs.
Dolors ha hecho este alegre individual, el passepartout de cuadritos enfatiza los bloques.
Dolors has made this happy placemat, checkered passepartout emphasizes blocs.
Els de l'Antònia...simplement fantàstics, no cal dir res més.
Los de Antonia...simplemente fantásticos, no hace falta decir nada más.
Antonia's...simply fantastics, not necessary say anything else.

diumenge, 20 de febrer de 2011

monogràfic

Avui he compartit una agradable tarda amb l'Olga, l'Ascen i la Dolors. Cadascuna ha fet un top, òbviament diferent a qualsevol dels que hem fet tot i utilitzant les mateixes teles.
Hoy he compartido una agradable tarde con Olga, Ascen y Dolors. Cada una ha hecho un top, obviamente diferente a cualquiera de los que hemos hecho aún utilizando las mismas telas.
Today I shared a pleasant evening with Olga, Ascen and Dolors. Each one has made a top, obviously different from any we've done even using the same fabrics.

diumenge, 13 de febrer de 2011

taller monogràfic nina Tilda banyista

silenci! nenes treballant.
¡silencio! niñas trabajando.
silence! girls at work.


Les de la M.Alba

La de la Trini