divendres, 9 de març de 2012

manta log cabin

aquesta manta és feta per una alumna meva, i, encara que no us ho creieu, em va dir que mai havia agafat una agulla i mai havia cosit a màquina. ta-dàaaa! (n'estic molt orgullosa yolanda).
esta manta la ha confeccionado una alumna mía, y, aunque nadie se lo crea, me dijo que nunca había cogido una aguja i nunca había cosido a máquina. ta-daaaa! (estoy muy orgullosa yolanda).
this quilt is made by a student of mine, and she told me that she never had sewn or hand or by machine. ta-daaa! (i'm very proud of you yolanda).